Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
'DZIAŁALNOŚĆ I CELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REASEKURACYJNEGO S.A. W - -
Amplico Life - analiza finansowa 8 -
Analiza i ocena systemu ubezpieczeń na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. 64 6
Analiza SWOT - 2.3
Analiza towarzystwa ubezpieczeniowego 64 -
Awersja do ryzyka 7 -
Badanie popularności dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych w Polsce. - -
Badanie wpływu reklamy na wybór zakładu ubezpieczeń - -
Bancassurance 8 2.5
BROKER UBEZPIECZENIOWY - -
Charakterystyka działalności firm ubezpieczeniowych 35 5
Charakterystyka wybranego zakładu ubezpieczeń gospodarczych 5 -
co wpływa na składkę OC - -
Dobrowolne i obowiazkowe ubezpieczenie OC 14 -
Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego 3 2.0