Marketing i logistyka

Tytuł:
Reklama w Internecie
Podtytuł:
*
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
59
Nazwa Szkoły Wyższej:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2006
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ekn-772-ml
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
Rozdiał I. NOŚNIKI REKLAMY
1.1 Klasyfikacja nośników reklamy.. 4
1.2 Charakterystyka nośników ze względu na charakter
przekazu reklamowego.. 9
Rozdział II. REKLAMA W INTERNECIE
2.1 Usługi informacyjne w Internecie 15
2.2 Reklama internetowa (on-line). 17
2.2.1 Zalety reklamy on-line.. 19
2.2.2 Wady reklamy on-line... 22
2.3 Model reklamy w Internecie.. 23
2.4 Internetowa komunikacja z klientem... 25
2.5 Narzędzia promocji w Internecie. 27
2.6 Strategie promocji internetowej... 34
Rozdział III. PRÓBA OCENY OGLĄDALNOŚCI ORAZ KOSZTÓW
ZAMIESZCZANIA REKLAMY W INTERNECIE
3.1 Statystyka oglądalności wybranych reklam w Internecie 42
3.2 Koszty produkcji stron WWW... 45
3.2.1 Aplikacje wspomagające działanie serwisu.. 47
3.3 Koszty reklam internetowych 49
3.3.1 Reklama w portalach i wyszukiwarkach porównanie kosztów 53
ZAKOŃCZENIE.. 56
SPIS TABEL 57
SPIS RYSUNKÓW. 58
BIBLIOGRAFIA.. 59

WSTĘP
Codziennie jesteśmy świadkami walki o klienta w środkach masowego przekazu jakimi są telewizja, radio, czy prasa. Nieodzowną częścią tej walki jest reklama, która w znacznym stopniu pozwala oddziaływać na potencjalnych klientów. W dzisiejszych czasach możemy zauważyć znaczny rozwój technologii internetowej, a co za tym idzie również reklamy poprzez Internet. Dzięki szybkiemu rozwojowi Internetu firmy zyskują nowe miejsce na promowanie swojej marki oraz wyrobów. Internet jest areną, na której walka o klienta jest równie zacięta jak w tradycyjnych mediach.
Według statystyk liczba Internautów stale się powiększa i choć trudno jest przewidzieć jaka formę może przybrać za parę lat to pewne jest, że już dziś staje się lokomotywą biznesu. Obecnie można szybko i skutecznie zaistnieć na rynku internetowym, jednak aby to zrobić trzeba mieć informacje o podstawowych narzędziach promocji oraz umieć je dostosować do swoich potrzeb.
Celem pracy jest przedstawienie informacji na temat reklamy w Internecie. Pokazanie jej podstawowych zalet i wad, jak również nakreślenie znaczenia reklamy internetowej w dzisiejszych czasach.
Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym zamieszczono są podstawowe informacje na temat samej reklamy i rodzajach jej przekazu. Opisano funkcje reklamy, pozytywne i negatywne jej aspekty, oraz przedstawiono klasyfikację nośników reklamy i ich charakterystyka. W rozdziale drugim zamieszczone są wiadomości o reklamie internetowej, jej podstawowych zaletach oraz wadach. Opisano model reklamy w Internecie, narzędzia i strategie jej promocji. Celem tego rozdziału jest uzmysłowienie wagi reklamy internetowej w działalności każdej firmy oraz przedstawienie podstawowych czynników mających wpław na komunikacje z klientem. W rozdziale trzecim, zawarto dane statystyczne dotyczące między innymi oglądalności Internetu, liczby internautów w Polsce. Przedstawiono również koszty produkcji reklam i stron WWW, jak również statystyczne porównanie produkcji stron WWW.

Zamów pracę dyplomową

< powrót