ROLNICTWO

Tytuł:
Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania
Podtytuł:
*
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
67
Nazwa Szkoły Wyższej:
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2001
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
rol-3
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
Spis treści:

WSTĘP. ......................4

1. PRZEGLĄD LITERATURY. ................5
1.1. Historia doju mechanicznego. .............5
1.2. Najważniejsze problemy doju mechanicznego. ..........6
1.3. Parametry pracy aparatu udojowego i ich wpływ na dój mechaniczny
w świetle literatury.
...............10

2. CEL PRACY. ...................14
3. BADANIA. .......................15
3.1. Metodyka badań. ...................15
3.2. Wyniki badań. ...................21
4. WNIOSKI. ....................65
5. LITERATURA. ....................66

WSTĘP.
Jedną z ważniejszych gałęzi rolnictwa jest produkcja zwierzęca. W obecnych czasach szczególną uwagę poświęca się mechanizacji i automatyzacji tej dziedziny ze względów ekonomicznych i organizacyjnych jak również po to aby ułatwić pracę osobom tam zatrudnionym.
Na szczególną uwagę w produkcji zwierzęcej zasługuje proces pozyskiwania mleka. Czynności związane z dojeniem krów należą do najbardziej pracochłonnych zajęć w codziennej obsłudze zwierząt. W procesie mechanizacji doju uzyskano znaczny postęp techniczny. Przez doskonalenie urządzeń oraz wprowadzenie kompleksowej mechanizacji i automatyzacji osiągnięto znaczne zwiększenie wydajności pracy. W nowoczesnych dojarniach uzyskano wydajność przekraczającą nawet 100 krów na godzinę. Dla porównania wykwalifikowany pracownik dojący ręcznie przez ten czas może obsłużyć od 6 do 9 krów.
Postępująca technika w procesie dojenia krów ma również za zadanie ułatwić i przyspieszyć oddawanie mleka przez krowę jednocześnie zapewniając jego wysoką jakość końcową jak i zdrowotność zwierzęcia. Dój mechaniczny jest stosowany powszechnie, należy jednak pamiętać, że wszystkie elementy i podzespoły dojarki powinny być sprawne i utrzymywane w dobrym stanie technicznym i higienicznym, a parametry pracy zgodne z normami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu doju w trosce o zdrowie zwierząt i jakość pozyskiwanego mleka.

Zamów pracę dyplomową

< powrót