Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
• Niezgodno¶ci w obszarach organizacyjnych na podstawie TP S.A.wie. 5 3.6
Anakiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej 4 3.5
Analiza systemu oceny okresowej pracowników - 3.9
Analiza i projektowanie zakładowych systemów wynagrodzenia 23 4
Analiza przebiegu negocjacji handlowych - -
analiza stanowiska pracy na przykładzie stomatologa - 3.0
Analiza struktury organizacyjnej instytucji w wymiarze decentralizacji 12 4
Analiza stylu przywództwa 4 -
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku 4 -
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej - -
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej 4 -
Analiza systemu oceny okresowej pracowników 7 3
ANALIZA, OPIS PRZYPADKÓW ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI BEHAWIORALNYMI W TEORII I PRAKTYCE. - 4.0
Analiza, opis przypadków zarządzania kompetencjami behawioralnymi w teorii i praktyce 6 4.0
Arkusz oceny kompetencji pracownika - 5.0