Bezrobocie

Tytuł:
Bezrobocie, a edukacja dorosłych na przykładzie PUP w Częstochowie
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
113
Nazwa Szkoły Wyższej:
Akademia im. Jana Długosza
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2008
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ekn-406-b
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
WSTĘP 4

I. BEZROBOCIE I JEGO SKUTKI
1.1. Pojęcie i zjawiska bezrobocia 6
1.2. Rodzaje bezrobocia 8
1.3. Przyczyny bezrobocia 11
1.4. Społeczno – ekonomiczne skutki bezrobocia 18


II. EDUKACJA DOROSŁYCH – PRZYMUS CZY WYBÓR?
2.1. Geneza edukacji dorosłych 26
2.2. Cele edukacji dorosłych 34
2.3. Funkcje edukacji dorosłych 35
2.4. Edukacja dorosłych a praca zawodowa 36
2.5. Kształcenie dorosłych – przymus czy wolny wybór 38


III. LOKALNY RYNEK PRACY I CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH
3.1. Specyfika lokalnego rynku pracy 42
3.2. Zmiany w poziomie bezrobocia na obszarze działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w latach 2000 – 2006 44
3.3. Struktura bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 47
3.4. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 56
3.5. Instytucje wspomagające pracę Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie 70


IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Cel pracy, problemy i hipotezy badawcze 78
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 81
4.3. Charakterystyka badanej populacji 84
V. Badania – Czy dorośli bezrobotni chętnie się uczą?
5.1. Struktura badanej grupy bezrobotnych 86
5.2. Bezrobotni w poszukiwaniu pracy 89
5.3. Czy edukacja pomaga dorosłym bezrobotnym znaleźć pracę? 94

ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 106
AKTY PRAWNE 110
SPIS RYSUNKÓW 112
SPIS TABEL 112
SPIS WYKRESÓW 112
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 112

Zamów pracę dyplomową

< powrót