PEDAGOGIKA

Tytuł:
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w gimnazjum nr xyz
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
77
Nazwa Szkoły Wyższej:
-
Rodzaj pracy:
licencjacka
Rok oddania:
2007
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ped-251
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI:

WSTĘP. 1

ROZDZIAŁ I PROBLEMY FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA PRZEŁOMIE XX/XXI WIEKU. 3
1.1. ZAŁOŻENIA REFORMY POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA PRZEŁOMIE XX/XXI W. 3
1.1.1. DROGA DO REFORMY. 3
1.1.2 CELE I ZADANIA REFORMY SYSTEMU EDUKACJI. 7
1.1.3 CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN. NOWY TYP SZKOŁY- GIMNAZJUM. 10
1.1.4. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PO REFORMIE. 11
1.2. OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY. 13
1.2.1. FUNKCJA OPIEKUŃCZA SZKOŁY. 15
1.2.1. FUNKCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY. 19
1.3. BADANIA I OPINIE DOTYCZĄCE FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PO REFORMIE. 22

ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH. 29
2.1. CEL BADAŃ. 29
2.2 PROBLEMY BADAWCZE. 30
2.3 HIPOTEZY BADAWCZE. 31
2.3 ZMIENNE I WSKAŹNIKI. 33
2.4 METODY GROMADZENIA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO. 37
2.5 TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE. 40
2.6 CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA. 46
2.7 ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ. 47

ROZDZIAŁ III REALIZACJA FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ PRZEZ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ... W BADANIACH WŁASNYCH. 49
3.1 WARUNKI DO REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ- CHARAKTERYSTYKA TERENU SZKOŁY. 49
3.2 SPOSOBY REALIZACJI PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ PRZEZ DYREKTORA I WYCHOWAWCÓW. 53
3.3 FORMY REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ. 54
3.4 FORMY REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ. 58

ZAKOŃCZENIE. 61
BIBLIOGRAFIA: 64
SPIS TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ. 67
ANEKS 1. 68
ANEKS 2. 74

Zamów pracę dyplomową

< powrót