Prace z kategorii: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Aktywność fizyczna wśród gimnazjalistów ze środowiska miejskiego i wiejskiego 75 4
Aktywność Fizyczna, a Inne Zachowania Zdrowotne Licealistów 68 5
Analiza okresu przygotowawczego i startowego piłkarzy nożny GKS Łokietek Brześć Kujawski 36 5
Analiza porównawcza poziomu lekkiej atletyki na igrzyskach olimpijskich 2008 i mistrzostwach świata 2009 66 4
Analiza procesu szkolenia i doskonalenia pracowników i piłkarzy w KKPN w latach 2009-2011 85 5
Analiza żywienia dzieci na podstawie życia codziennego 69 5
Charakterystyka morfo-funkcjonalna dziewcząt trenujących piłkę siatkową 49 5
Czynniki determinujące efektywność w sporcie na przykładzie dyscypliny piłki siatkowej 89 5
Doping 87 5
Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikające z jego stosowania 39 5
Doping w Sporcie w świetle prawa 48 5
Dynamika zmian sprawności fizycznej młodych siatkarek w procesie treningu sportowego 33 5
Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 35 4
Formy aktywności fizycznej gimnazjalistek w czasie wolnym 68 5
Formy gimnastyczno- taneczne w zainteresowaniu kobiet pracujących w sądzie najwyższym 64 5
Jura Krakowsko Częstochowska - baza noclegowa 102 5
Kibic i jego znaczenie w społeczeństwie 93 5
Międzyszkolny ośrodek sportowy w Wieliczce jako podmiot promujący aktywność ruchową 115 5
Nauczyciel wychowania fizycznego a problemy ucznia z dysleksją 43 5
Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i młodzieży 136 5
Ocena efektów treningu zdrowotnego osób dorosłych 45 5
Ocena możliwości siłowych osób trenujących kalistenikę 37 5
Ocena sprawności fizycznej młodzieży realizującej program wychowania fizycznego w wymiarze podstawowym i poszerzonym w legnickich liceach 70 5
Oczekiwania i postawy uczniów wobec lekcji i nauczyciela wychowania fizycznego 131 6
Piłka nożna jako forma rekreacji 50 4
Pływanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej 81 5
Polska siatkówka w igrzyskach olimpijskich (1964-2012) 53 5
Porównanie podstawowej umiejętności samoobrony studentów realizujących ten sam program teorii i praktyki sportów walki w dwóch kolejnych latach studiów 50 4
Postawa kibica a zachowanie młodzieży podczas imprez sportowych 93 5
Poziom cech motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym a uczestnictwo w zajęciach z pływania 46 5
Poziom rozwoju fizycznego oraz sprawności motorycznej u dziewcząt w wieku szkolnym o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej 45 4
Problemy ucznia z dysleksją w wyobrażeniu nauczycieli i studentów wychowania fizycznego 50 5
SELF-ESTEEM (poczucie własnej wartości) i jego związek ze sprawnością motoryczną 92 5
Siatkarki - ich sprawność motoryczna na tle grup nietrenujących 41 4
Specyfika żywienia sportowców 76 5
Społeczno-wychowawcza rola szkolnej drużyny sportowej 96 6
Sposoby i formy aktywności osób w podeszłym wieku 43 5
Stan rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców w wieku 12 lat 27 4
Stężenie kwasu mlekowego a rodzaj wysiłku fizycznego 36 5
Stosunek młodzieży gimnazjalnej do kultury i wychowania fizycznego 68 4
Taniec jako forma rekreacji ruchowej 34 5
Tworzenie marki na przykładzie klubu piłkarskiego 77 5
Urazy i kontuzje u zawodniczek trenujących koszykówkę i siatkówkę. 67 5
Urazy i kontuzje u zawodników trenujących koszykówkę 52 5
Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu neuronu obwodowego (dolnego) 82 5
Uwarunkowania sprawności fizycznej uczniów szkół gimnazjalnych w Grajewie 75 5
Wpływ aktywności na samopoczucie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego 86 5
Wpływ rekreacji ruchowej na życie dzieci i młodzieży 69 4
Wpływ szkolnego zespołu sportowego na moralny i społeczny rozwój jej członków 107 6
Wspomaganie żywieniowe w sportach siłowych 48 5
Wychowanie sportowe gimnazjalistów a telewizja 73 5
Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w doskonaleniu elementów koszykówki 46 5
Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w nauczaniu i doskonaleniu elementów piłki siatkowej na przykładzie xyz 86 5
Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży 113 6

< powrót

prace wychowanie fizyczneRozwój technologiczny i coraz większe potrzeby społeczeństw sprawiają, że stan naszej globalnej wioski zaczyna się pogarszać. Nieumiejętne gospodarowanie zasobami naturalnymi, rosnąca emisja gazów cieplarnianych, wycinka drzew i zatrucie środowiska osiągnęły taki poziom, że nie możemy pozostać dłużej obojętni na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu.

Jeśli Twoją pasją jest ochrona środowiska naturalnego i chcesz przyczynić się do zahamowania negatywnych procesów wyniszczających naszą planetę, zawodowo zajmując się jej ochroną, zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium wiedzy! Zgromadziliśmy prace dyplomowe dokładnie i wnikliwie analizujące wszelkie aspekty ludzkiej interakcji w środowisko. Wiedza ta pomoże Ci stworzyć własną pracę i poszerzyć swoją wiedzę. Zapraszamy do sprzedawania swoich prac i ich efektywnego wykorzystania. Recycling wiedzy pozwala osiągać więcej!