Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Akumulator - 1.5
Albert Einstein - życiorys - 3.9
ANALIZA WIDMOWA-wstęp teoretyczny. - 2.3
Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków - 2.7
Bezwładność ciała sztywnego - 3.6
Charakterystyka prądowo napięciowych fotodiody - 2.0
Ciążenie powszechne (grawitacja) - 3.6
Czerwony krzyż 10 1.5
Dawka promieniowania jądrowego - 2.8
Defektoskopu ultradźwiękowy - -
Drgania elektromagnetyczne - -
Drgania mechaniczne i ich oddziaływanie na organizm 7 -
Drgania tłumione galwanometru i parametry charakterystycznych galwanometru - -
Dyfrakcja - 3.5
Dyfrakcja światła - 3.0