Prace z kategorii: INFORMATYKA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Analiza bezpieczeństwa wybranych narzędzi informatycznych. 119 5
Analiza efektów graficznych i metod ich realizacji na stronach WWW szkół wyższych w Europie 106 -
Analiza i badanie rozwiązań HomeVideo na bazie technologii ADSL 81 5
Analiza narzędzi do programowania stron internetowych 56 4
Analiza narzędzi i metod bankowości elektronicznej 82 5
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urządzeniach zewnętrznych 202 5
Analiza porównawcza nowych zwinnych metodyk wytwarzania
oprogramowania
83 5
Analiza rozwiązań hurtowni danych i ich zastosowanie do doskonalenia funkcji administracji i nadzoru oświaty 63 4
Architektura lokalnych sieci komputerowych 151 5
Autonomiczny serwer http ze sprzętowym stosem TCP IP 52 5
Bankowość internetowa w polsce 96 4
Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach komputerowych 94 5
Bezpieczeństwo informacji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 73 5
Bezpieczeństwo protokołów sieciowych na przykładzie TCP/IP 71 5
Bezpieczeństwo sieci komputerowych 104 5
Bezpieczeństwo sieci komputerowych w praktyce na przykładzie sieci firmy X 73 5
Charakterystyka i klasyfikacja integratorów przepływu informacji 75 5
Cyberterroryzm a bezpieczeństwo państwa w XXI wieku 71 5
Cyfrowa obróbka dźwięku czyli jak uzyskać lepszą jakość brzmienia. 63 5
Edukacja informatyczna w gimnazjum - wprowadzenie treści dotyczących przygotowania prostych prezentacji z wykorzystaniem dydaktycznej metody projektów 100 5
Firewalle sprzętowe 73 -
Fotografia cyfrowa 34 6
Historia i metody zwalczania piractwa komputerowego 77 5
Internet jako medium komunikacji społecznej 81 5
Internet jako nowe środowisko promocji i reklamy 64 5
Internetowy sklep motoryzacyjny 60 5
Kompresja i dekompresja dźwięków audio 41 5
Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych 156 5
Komunikacja urządzeń na niewielką odległość na przykładzie technologii - BLUETOOTH i IrDA 77 5
Konfiguracja i administracja sieci rozległej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego 100 5
Media transmisyjne i ich zastosowania w sieciach komputerowych 61 5
Metodologia tworzenia multimedialnych prezentacji reklamowych w internecie 73 5
Model systemu wspomagania decyzji w produkcji jednostkowej 88 5
Możliwości i ograniczenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywnym poszukiwaniu pracy 60 5
Narzędzia programistyczne do oceny strat i zysków kontraktów na energię elektryczną 126 5
Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inżynierii rolniczej + program w języku C sharp 65 4
Nowoczesna usługa GSM-R i inne usługi teleinformatyczne świadczone przez Telekomunikację Kolejową Spólkę z o.o. Telekom 87 4
Nowoczesne formaty zapisu danych - tendencje rozwoju nośników optycznych 75 5
Obróbka grafiki rastrowej na przykładzie programu GIMP 43 5
Optymalizacja zapytań w obiektowych bazach danych na przykładzie implementacji systemu ODRA 92 4
Podpis elektroniczny metodą zabezpieczenia transakcji elektronicznych 68 4
Procesory wielordzeniowe 77 4
Program wspomagający wypożyczanie sprzętu budowlanego. 59 4
Projekt informatycznego sytemu bankowego do obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 46 5
Projekt infrastruktury dla sieci komputerowej pensjonatu Relaks 31 5
Projekt sieci bezprzewodowej Wireless Lan dla średniej firmy prowadzącej działalność gospodarczą 66 -
Projekt sieci osiedlowej umożliwiającej wielostanowiskowy dostęp do internetu 60 5
Projekt systemu zarządzania kanałami dystrybucji w oparciu o radiową identyfikację danych (RFID) w zakładzie pracy xxx Sp. Z o.o. 44 4
Projekt środowiska do badania wydajności platform integracyjnych 105 5
Projektowanie Inteligentnych Systemów Informatycznych Zarządzania 83 5
Rozwój technologii budowy procesorów na przykładzie procesorów Pentium 53 5
Sieci bezprzewodowe w systemach informatycznych na przykładzie firmy handlowej 79 5
Sieci peer-2-peer 91 4
Społeczeństwo informacyjne w Polsce i w Unii Europejskiej. Szanse dla przedsiębiorczości 77 5
Standardy semantycznego opisu zawartości obiektów multimedialnych 129 5
System monitorowania floty pojazdów z użyciem systemu GPS dla firmy przewozowej Trans-Speed Transport Katowice 100 5
System monitorowania ruchu autobusów w komunikacji miejskiej 59 5
System raportowania z zastosowaniem SQL dla baz danych w Graffiti 108 4
Systemy Informatyczne MRP II 55 5
Systemy informatyczne w bankowości 72 4
Systemy kodowania obrazu w przekazach satelitarnych 76 5
Systemy komputerowego wspomagania zarządzaniem pomocą społeczną 119 5
Techniki zwielokrotniania w sieciach światłowodowych 103 -
Technologie stosowane w telefonach komórkowych na przykładzie telefonów marki "Nokia" 104 5
Testowanie aplikacji GUI dedykowanych dla przemysłu ciężkiego 50 4
Tworzenie bazy wiedzy dla systemu rozpoznawania elementów GUI (Rozpoznawanie tekstu, ikon,... na zdjęciu, praca + program) 102 5
UNIX - jako sieciowy system operacyjny 61 5
Wpływ Ustawy o Ochronie Danych Osobowych na zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi 52 4
Współczesne programy do obróbki multimediów - kodery i dekodery audio - video 50 5
Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych 67 5
Wykorzystanie standardu mpi do tworzenia aplikacji rozproszonych. 86 5
Wykorzystanie systemów informatycznych w pracy banków 100 5
Zarządzanie siecią LAN z serwerem Windows 150 5
Zastosowanie elementów inteligentnego budynku do zarządzania energią elektryczną i ciepłem 195 5
Zastosowanie informatyki w hotelarstwie 44 5
Zastosowanie Internetu w marketingu 92 4
Zastosowanie oprogramowania Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition do tworzenia aplikacji 73 5
Zastosowanie systemów ekspertowych do wspierania decyzji zakupowych w sklepach internetowych 81 5
Zastosowanie technologii Flash i języka ActionScript do tworzenia interaktywnych aplikacji na przykładzie gier 58 5
Zastosowanie usług katalogowych do zarządzania infrastrukturą sieciową firmy 68 5

< powrót

prace magisterskie informatyka Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, postępująca cyfryzacja i informatyzacja społeczeństwa, sprawia, że procesy te przyspieszają jeszcze bardziej, nie pozwalając nam zostać w tyle. Jeśli szukacie Państwo solidnego i rzetelnego materiału, który pomógłby Wam zgromadzić pomocne dane i źródła do napisania własnej pracy dyplomowej - zapraszamy do naszej bazy.

Nie wiecie jak ubrać w słowa własne przemyślenia i wnioski? Pomoże Wam baza autentycznych, zweryfikowanych pod względem rzetelności prac dyplomowych o bardzo zróżnicowanej tematyce.

Prace zgromadzone w naszej bazie to zarówno te najświeższe materiały jak i prace pochodzące sprzed kilku lat, pozwalające odnieść dzisiejszy stan wiedzy i dokładnie prześledzić minione dziesięciolecie pod względem postępu i rozwoju informatyki. Dokładne opisy treści, ocena oraz wgląd w próbkę tekstu, pozwoli Wam na dokonanie właściwego wyboru! Zapraszamy!