Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

12
Tytuł Liczba
stron
Ocena
I. Statystyka - Przemoc w rodzinie - 4.0
Internet jao narzędzie do przestępczej działalności 4 1.0
KOBIETY JAKO SPRAWCZYNIE PRZESTĘPSTW - 4.4
Kto i jak wynalazł LSD 3 5.0
narkomania w klubach studenckich 14 4.0
Podział narkotyków 3 2.7
prostytucja 15 3.8
PRZESTĘPCZOŚĆ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU - 4.0
Przestępczość nieletnich - 3.9
Przestępczość zorganizowana a przestępczość nieletnich - 4.7
przestępczość zorganizowana w Polsce 8 4.0
Przestępstwa seksualne – pojęcie, zakres oraz etiologia - 3.0
Rola mass mediów w genezie przestępstwa 3 -
Statystyka - Przestępczość nieletnich - narkotyki - 4.5
Statystyka - Przestępczość w Polsce - Raport statystyczny 1998 - 4.0
12