Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Algorytmy 7 4.5
calki niewymierne - 2.1
CAŁKA NIEOZNACZONA - 2.0
Całki - 4.3
funkcja logistyczna i Tornquista 4 4.0
funkcja logistyczna i Torquista czę¶ć 2 3 4.0
Krytyczna filozofia Kartezjusza 3 4.0
Pobieranie prób do Statystycznej Kontroli Jakości - 3.5
Pochodne funkcji arcus - 1.8
Pochodne funkcji elementarnych - 1.0
Pochodne funkcji prostych i złożonych - 4.3
Podstawy matematyki finansowej - 5.0
Równanie różniczkowe BERNULLIEGO - 5.0
SZEREGI - 4.0
Szeregi o wyrazach dowolnych - -