SOCJOLOGIA

Tytuł:
Prostytucja, jako zjawisko patologii społecznej na terenie miasta Łodzi
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
76
Nazwa Szkoły Wyższej:
-
Rodzaj pracy:
dyplomowa
Rok oddania:
2012
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
soc-63
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
I Podstawowe zagadnienia patologii społecznej……………………....5

1.1 Patologia społeczna- definicja i charakterystyka zjawiska............ 5
1.2 Prostytucja, jako zjawisko patologiczne…………………….....7

II Zjawisko prostytucji………………………………………………….12

2.1 Pojęcie prostytucji…………………………………………………12
2.2 Historia prostytucji………………………………………………..18
2.3 Rodzaje prostytucji………………………………………………. 29

III Metodologia badań własnych……………………………………….40

1. Problem badań 40
2. Cel badań 43
1. Hipotezy badawcze 44
2. Metody i narzędzia badawcze 46
3. Organizacja, przebieg i teren badań 55

IV WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 57

1. Wiedza mieszkańców miasta Łodzi na temat prostytucji 57
2. Opinie ankietowanych na temat kobiet prostytuujących się 61
3. Postawy społeczeństwa wobec zjawiska prostytucji kobiet…….63
4. Opinia badanych na temat zakończenia procederu prostytucji...65

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 71
ZAŁĄCZNIK NR 72


WSTĘP

Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej, zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez władze. Prostytucja w Polsce nie jest karana, co nie znaczy jednak, że w Polsce podobnie jak w Holandii czy Niemczech została zalegalizowana.
Wbrew stereotypom, wśród osób zaliczających się do środowiska prostytuujących się kobiet i mężczyzn, znajdują się ludzie pochodzący z rodzin
o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań (także osoby niewierzące) i narodowości. Mogą to być osoby biegle władające wieloma językami obcymi, zamężne lub żonate, wychowujące dzieci, inteligentne czy też niepozbawione talentu artystycznego. Wraz ze zmianami kulturowymi, zapożyczaniem obcych wzorów kulturowych przede wszystkim z Zachodu mamy do czynienia ze zjawiskiem prostytucji.
Coraz więcej studentów sprzedaje swoje ciała za pieniądze. Jeszcze niedawno to zazwyczaj adeptki uczelni szukały sponsorów. Dziś internetowe portale aż kipią od ogłoszeń studenckich, żeńskich i męskich prostytutek. Nie musiałam długo szukać, by na portalu sponsoraszukam.pl znaleźć kilka anonsów od poszukujących seks-zatrudnienia studentów: "Witam wszystkie Panie zaglądające na ten serwis. Jestem studentem szukającym sponsorki w Warszawie. Mam 22 lata. To mój pierwszy anons, więc proszę o wyrozumiałość. Oferuję spotkania różnego typu: sex, spotkania towarzyskie, wyjścia na różne "imprezy" również kulturalne. Nie jestem "profesjonalistą", ale zapewniam pełną dyskrecję". Ofert jest o wiele więcej. Dlaczego studenci decydują się na taką formę zarobkowania? Odpowiedź jest prosta: z braku pieniędzy. Nadto żacy twierdzą, iż jest to sponsoring, a nie prostytucja.
Studia za seks! Choć brzmi to niewiarygodnie w województwie łódzkim
w najlepsze kwietnie prostytucja, którą uprawiają młode, inteligentne dziewczyny pragnące zdobyć wykształcenie wyższe. Badania w tej kwestii przeprowadził socjolog prof. Jacek Kurzępa. Wynika z nich, że co piąty polski student się prostytuuje. Seks za pieniądze uprawiają głównie studentki wydziałów humanistycznych, przede wszystkim filologii. Wśród studentów swoje ciała sprzedają najczęściej adepci kierunków ścisłych i AWF-ów
Celem mojej pracy jest ukazanie, jaką opinię posiadają na temat prostytucji ludzie w różnym wieku, a także jak kształtują się ich postawy
wobec tego zjawiska.
Praca ta składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział oraz drugi to rozdziały teoretyczne, w których opisałam zjawisko patologii społecznej jakże i problem prostytucji zamieszczony w literaturze. Rozdział drugi poświęcony został metodologii badań pedagogicznych. W nim zawarłam swój problem, cel, pytania oraz metody badawcze. Jest w nim również opisany teren
i organizacja badań, które przeprowadziłam. W ostatnim, czyli czwartym rozdziale przedstawiłam analizę swoich badań. Pracę poprzedziłam wstępem,
a w części końcowej zatytułowanej zakończenie dokonałam podsumowania przeprowadzonych badań.

Zamów pracę dyplomową

< powrót