Prace z kategorii: KRYMINOLOGIA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Autoagresja skazanych w zakładach karnych 50 5
Handel ludźmi a bezpieczeństwo kobiet w krajach unii europejskiej 56 5
Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego 79 5
Kara pozbawienia wolności jako środek przeciwdziałający demoralizacji 73 5
Kara śmierci - rozważania nad jej zasadnością 79 5
Kara śmierci z perspektywy humanistyki 31 5
Kryminologiczna problematyka małżeństw pozornych w Polsce 156 5
Kryminologiczne aspekty przestępczości Polaków za granicą 63 5
Podkultura więzienna w zakładach penitencjarnych 110 5
Policyjne Jednostki Antyterrorystyczne 44 5
Przemoc w rodzinie 89 4
Przemyt narkotyków 79 6
Przestępczość zorganizowana 60 5
Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie 73 4
Rola kobiet w zorganizowanych grupach przestepczych 74 5
Samobójstwo 91 5
Samotność wśród seniorów odbywających karę pozbawienia wolności 84 5
Seryjni Mordercy 50 5
Sposób postrzegania i postawy społeczeństwa polskiego wobec zjawiska przestępczości 93 5
Środowisko więzienne i proces adaptacji osadzonych w areszcie śledczym 56 4
Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie i w Polsce. Próba porównania 115 4

< powrót

prace kryminologia Kryminologia to specyficzna dziedzina wiedzy, która łączy w sobie szereg nauk społecznych i prawnych. Bo zostać dobrym kryminologiem nie wystarczy zdać egzaminu i nauczyć się całej teorii na pamięć. Kryminologia to ciągłe uczenie się i zbieranie doświadczenia. Jeśli szukacie Państwo opracowań i prac dyplomowych z tej fascynującej dziedziny wiedzy zapraszamy do naszej bazy! Znajdziecie tu opracowania ciekawych tematów stworzone na podstawie żywego materiału.

Zapraszamy zarówno młodych kryminologów, którzy szukają źródeł do napisania własnej pracy dyplomowej lub przygotowujących się do egzaminów oraz wszystkie osoby zainteresowane tą specjalistyczną dziedziną nauki. Prace dyplomowe jakie zgromadziliśmy mogą być wartościowym źródłem informacji również dla organizacji pozarządowych, fundacji, służb porządkowych i wielu innych. Zapraszamy do kupowania i dzielenia się materiałami!