Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

12
Tytuł Liczba
stron
Ocena
Biotechnologia 7 3.0
Charakterystyka gminy Słomniki pod względem rolniczym. - -
Dlaczego środki chemiczne należy stosować w rolnictwie? - -
Ekonomika rolnictwa - 3.5
Instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej - 2.0
Instytucje Wspieraj±ce Rozwój Polskiego Rolnictwa: Agencja Rynku Rolnego 44 -
Integracja pozioma i pionowa w arobiznesie - 4.5
jęczmień 4 4.0
Mało znane gatunki roślin sadowniczych klimatu umiarkowanego: aktinidia, cytryniec chiński, rokitnik, bez czarny, żurawina, aronia. Możliwości uprawy, znaczenie gospodarcze. - 3.3
ochrona roslin 8 4.5
Ochrona ro[lin jako czynnik plonochronny 9 -
Podatek rolny 4 -
Podstawowe zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich - 4.0
Problem prywatyzacji lasów państwowych w Polsce - 1.0
Problem prywatyzacji lasów państwowych w Polsce - -
12