Prace z kategorii: LITERATURA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Asceza chrześcijańska w świetle pism Bazylego Wielkiego 109 5
Biografowie PRL o Maurycym Mochnackim 31 3
Fenomen Virginii Woolf 50 5
Kłopot z "pokoleniem brulionu". Próba usytuowania Marcina Świetlickiego na mapie współczesnej literatury oraz określenia jego związku z "pokoleniem brulionu" 42 -
Koncepcja dramatu w publicystyce teatralnej S. Koźmiana 60 5
Konstrukcja bohatera prozy Olgi Tokarczuk 80 4
Kształt widowiska teatralnego w dramatach Juliusza Słowackiego. Typ szekspirowski 81 5
Nazwy własne w wybranych powieściach obyczajowych Józefa Ignacego Kraszewskiego 43 5
Obraz Getta w wybranych dziennikach polskich 42 4
Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej 63 5
Posłańcy boskiego milczenia. Wizerunek anioła w kulturze 156 5
Prowincjonalne pejzaże w poezji Józefa Czechowicza 26 5
Przemiany w prasie niemieckiej w latach 1933-1945 130 5
Symbolika serca w utworach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego 293 5
Walory wychowawcze prozy Marii Konopnickiej 61 5

< powrót

prace magisterskie literaturaJak powiedział Stendhal: literatura to "zwierciadło przechadzające się po dziedzińcu" - jest tak różnorodna jak otaczający nas świat, tak złożona jak jego zjawiska i tak trudna do zrozumienia jak cuda przyrody, bo przedstawia prawdziwe życie.

Zapraszamy Państwa do naszej bazy prac literackich obejmujących tematycznie różne epoki - począwszy od antyku po literaturę współczesną. Znajdują się tu zarówno opracowania literackie jak i poetyckie, analizy motywów literackich, gatunków i nurtów przewijających się przez historię literatury - zarówno polskiej jak i powszechnej.

By ułatwić Państwu wybór pracy, wskazać jej dokładne cechy oraz zagwarantować wiarygodność gromadzonych przez nas materiałów, każda praca jest dokładnie opisana i zweryfikowana. Do Państwa wiadomości podajemy informacje o roku złożenia pracy, jej rodzaju (licencjacka/magisterska) oraz o uczelni wyższej, na której została napisana. Przy każdej z pracy znajdziecie Państwo fragment pracy, dokładny opis poruszanych w niej zagadnień i problemów oraz spis treści. Dodatkowo udostępniamy informacje dotyczące ocenę z pracy, by mogli Państwo bezpiecznie nabyć pełnowartościowy produkt.