Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
"Człowiek konsumpcyjny - szansa czy zagrożenie dla ludzkoœci?" - 3.3
"Jakim przeobrażeniom społecznym podlega polska współczesna rodzina". - 3.6
"Każda cywilizacja jest kulturš , nie każda kultura jest cywilizacjš." - 4.4
"Socjologia małe struktury społeczne" - recenzja - 3.5
„Transformacja w Polsce – moja ocena przemian”. 4 5.0
1. SCHARAKTERYZOWAĆ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY - 4.0
?Praca jako przedmiot badań socjologicznych? - 3.2
Aborcja - 3.3
Aborcja - 2.5
Agresja i przemoc nieletnich - 4.5
Aktywnosc czlowieka - 3.0
Alexis de Tocqueville (1805-1859) 2 -
Alkoholik i jego rodzina - 3.6
Alkoholizm - 2.8
Alkoholizm - 3.5