Prace z kategorii: PSYCHOLOGIA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Aerodromofobia, czyli lęk przed podróżą samolotem wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 51 5
Etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie firmy X 66 5
Fotografia interaktywna jako narzędzie grywalizacji na przykładzie wirtualnego spaceru po Dolnośląskiej Szkole Wyższej 83 5
Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa 70 5
Istota przekazu reklamowego na przykładzie telewizji Polsat 60 5
Motywowanie pracowników na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej Biomlek w Chełmie 63 5
Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 61 5
Nieśmiałość jako przeszkoda w stosunkach międzyspołecznych - jak temu zaradzić 55 5
Opieka nad uczniami zdolnymi w krajach europejskich 110 5
Osobowościowe uwarunkowania percepcji pornografii u mężczyzn w wieku 20 - 30 lat 99 5
Osobowość skazanych po raz pierwszy i recydywistów 101 5
Osobowość studentów wyższej szkoły turystyki i rekreacji w Warszawie 56 5
Poczucie umiejscowienia kontroli w odniesieniu do działalności człowieka w miejscu pracy 100 5
Przywództwo i motywacja jako największe wyzwania stawiane liderom XXI wieku 45 5
Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie ,,Rodzice" 133 5
Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych 72 5
Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci 80 5
Rola coachingu w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie 45 5
Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży 162 5
Satysfakcja ze związku narzeczeńskiego a cechy osobowości partnerów 115 5
Społeczne i psychologiczne uwarunkowania powstawania i trwania ugrupowań terrorystycznych w XX wieku. Studium pedagogiczne i psychologii społecznej w świetle literatury 148 4
Sposoby radzenia sobie ze stresem przez dzieci w wieku 6 lat 89 5
Spostrzegane przyczyny rozpadu związków partnerskich a poczucie jakości życia 90 5
Stosunek studentów do uchodźców w Polsce 83 5
Symbole Blissa i Elementy translacji 81 5
Typ Okołodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych 87 5
Uwarunkowanie stresu zawodowego u funkcjonariuszy służby więziennej 80 4
Wczesna inicjacja seksualna młodzieży a problem wychowania 85 6
Wertykalny wymiar przestrzeni a sądy afektywne 71 4
Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy 109 5
Wpływ osobowości klienta na lojalność wobec marek kawy 58 5
Wpływ płci psychologicznej na jakość związku oraz postrzeganie siebie i partnera 60 5
Wpływ poczucia koherencji u osób bezrobotnych i pracujących 66 5
Wpływ procesu akulturacji na postrzeganie kobiet w niestereotypowych rolach porównanie międzykulturowe Polska-Pakistan 96 4
Wsparcie psychologiczne dla funkcjonariuszy wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych 77 5
Wybrane aspekty cielesnosci,u kobiet chorujacych na anoreksje. 75 5
Wybrane czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem młodzieży chorej onkologicznie 57 5
Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci 48 4

< powrót

prace magisterskie psychologia Psychologiczny wymiar życia człowieka jest jednym z najbardziej skomplikowanych i złożonych. Ludzki mózg, sposób jego działania oraz nasze zachowania frapowały od wieków. Psychologia bada ludzkie zachowania wykorzystując przy tym osiągnięcia innych nauk społecznych - pozwala to na stworzenie bardzo interesujących opracowań wyjaśniających wybrane aspekty naszego życia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zgromadzonymi na naszej stronie pracami dyplomowymi (zarówno licencjackimi jak i magisterskimi), które naświetlą Państwu interesujący Was wymiar psychologicznego życia człowieka i pozwolą stworzyć własną, unikalną i odkrywczą pracę dyplomową.

Dokładny opis pracy, próbka tekstu oraz informacje dotyczące oceny i miejsca obrony pracy pomogą zweryfikować jakość i przydatność danego opracowania. W naszej bazie znajdziecie szeroką tematykę między innymi związaną ze zjawiskami motywacji, macierzyństwa, stresu czy osobowości wybranych grup społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką!