Prace z kategorii: ROLNICTWO

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Analiza zmian w konstrukcji zespołów roboczych kombajnów zbożowych 69 5
Charakterystyka białek surowicy krwi rozdzielonych elektroforetycznie gęsi kubańskiej 38 5
Elementy automatyki w prasach do zbioru zielonek, siana i słomy 57 5
Kukurydza genetycznie modyfikowana jako surowiec kiszonkarski 71 5
Możliwość ekologizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 50 -
Płatności bezpośrednie jako forma wspierania polskiej wsi przez Unię Europejską 64 5
Poblemy społeczno - gospodarcze współczesnych rolników 96 4
Problematyka efektywności produkcyjno-ekonomicznej opasu koni w piśmiennictwie Polskim 61 5
Projekt linii do pakowania cukru białego 33 5
Rasy królików występujących w Polsce 33 4
Rolnictwo ekologiczne w Polsce - kontrola jakości i standardy 27 5
Rynek mleka i produktów mleczarskich w Polsce w latach 2003-2007 48 5
Transport towarów w kontrolowanej temperaturze na przykładzie przewozu jabłek 66 5
Wartość pokarmowa krajowych odmian owsa nagiego w żywieniu trzody chlewnej 41 5
Warunki utrzymania wybranych gatunków zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie w aspekcie ich behawioru 43 5
Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa 60 5
Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania 67 5
Występowanie i szkodliwość agrofagów w ogrodach
działkowych oraz niechemiczne metody ich zwalczania
106 4
Zasoby użytków rolnych a zjawisko ich konwersji i jego wpływ na rozwój gmin 71 5

< powrót

prace rolnictwoRolnictwo jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych zawodów, który wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i umiejętności. Efektywne wykorzystanie ziemi do uprawiania roślinności i hodowania zwierząt jest działalnością trudną, jednak niezbędną do życia i zdrowia całych społeczeństw. Zapraszamy studentów akademii i kierunków rolniczych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na pewne szczegółowe tematy, szukają źródeł i opracowań do własnej pracy dyplomowej lub chcą wykorzystać te informacje, by wdrożyć je w życie. Prace dyplomowe znajdujące się w naszym archiwum to obronione opracowania naukowe zawierające sprawdzoną i rzetelną wiedzę. Zapraszamy Państwa do dzielenia się własnymi opracowaniami!