Prace z kategorii: INNE

Tytuł Liczba
stron
Ocena
30 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II w prasie polskiej. Analiza artykułów z wybranych dzienników i tygodników w dniach 12-19 październik 2008r. 116 5
Afery w Polsce na łamach tygodnika "Kulisy" w latach 1999-2004 145 5
Aktor-twórca-o metodzie Mike'a Leigh 47 6
Alergie pokarmowe 38 5
Analiza statystyczna bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Straży Pożarnej 52 5
Analiza wpływu substancji polepszających do pieczywa, na jakość ogólną ciasta i gotowych wyrobów piekarskich 48 5
Animacja czasu wolnego w hotelu 45 5
Asceza chrześcijańska w świetle pism Bazylego Wielkiego 109 5
Atrakcyjność tatr zachodnich 106 5
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelach 61 5
Biblia a działalność finansowa banku. Rozważania teologiczno-etyczne. 63 5
Ceremoniał wojskowy i jego rola wychowawcza 80 5
Deprywacja słuchowa 72 4
Diagnostyka radiologiczna w polskim systemie ochrony zdrowia na przykładzie placówki w Warszawie 68 5
Działalność muzyczna zespołu folklorystycznego Sami Swoi z Żabinka w latach 1985-2006 58 3
Fizjoterapia po alloplastyce stawu biodrowego 35 4
Grupy poszukiwawczo - ratownicze i ich funkcjonowanie w Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie grupy poszukiwawczo - ratowniczej 78 5
Higiena jamy ustnej 59 5
Konflikty krajów Afryki Północnej na wybranych przykładach 84 5
Kontrowersje w świecie reklamy z udziałem dzieci. Prowokacja czy nadużycie? Analiza wybranych przykładów kampanii reklamowych 60 5
Kształtowanie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie wybranego zakładu 54 5
Kulturowy fenomen turbo-folku i jego przejawy na Bałkanach 54 5
Logistyka procesów zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych firmy X 44 4
Miasta partnerskie jako istotny element rozwoju samorządności lokalnej na przykładzie miasta Ostrów Wielkopolski 58 5
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku masarz w przedsiębiorstwie Nowiccy S.C. 90 5
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Ratownika WOPR 42 5
Organizacja i zadania rzemiosła w Polsce 72 5
Organizacja małej przestrzeni usługowej - salon fryzjerski. Nobilitacja kiczu 53 5
Podejmowanie decyzji zakupowych przez dzieci i młodzież. 61 4
Poglądy ekonomiczne Władysława Mariana Zawadzkiego 57 5
Porównanie metody Dense-Stereo-Matchingu ze skaningiem laserowym na wybranych rzeźbach i pomnikach 145 5
Porównanie obserwacji dokonanych metodą klasyczną oraz metodą RTK 42 5
Powołanie i posłannictwo misyjne świeckich w świetle posoborowego nauczania Kościoła 68 5
Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym 102 5
Proksemika i komunikacja niewerbalna w relacji klient - sprzedawca 68 5
Przemiany konsumpcji żywności w Polsce na przykładzie poznańskiej młodzieży akademickiej 77 5
Przyczyny, skutki oraz metody walki z otyłością 71 5
Publiczne i prywatne życie królowej Elżbiety II 41 5
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową. 61 5
Rola prawidłowego żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 31 5
Rola wydarzeń kulturalnych w promocji Polski 85 4
Role kobiece widziane oczami mężczyzn 69 5
Rozwój infrastruktury punktowej transportu lotniczego na przykladzie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach 101 5
Skuteczność różnych programów fizjoterapii w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa 106 5
Stereotypy we współczesnej prasie kobiecej w Polsce 49 5
Styl życia a aktywność fizyczna mieszkańców gminy Żabia Wola 50 5
Suplementy diety wspomagające odchudzanie u kobiet 71 4
Umowa najmu lokalu mieszkalnego oraz jej wypowiedzenie 26 5
Warunki stosowania i określania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w postaci zerowania w świetle aktualnych przepisów 27 4
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w biosferze wybranych terenów uprzemysłowionych 67 4
Wizerunek miasta w twórczości malarzy impresjonizmu francuskiego a wizerunek miasta w twórczości polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku 83 5
Wizerunek polskich dziennikarzy na internetowych forach dyskusyjnych 81 5
Wpływ schorzeń ogólnych i dermatologicznych na stan skóry 47 5
Wpływ struktury kopolimerów na proces uwalniania simwastatyny z resorbowalnych materiałów polimerowych 77 5
Zagadnienie moralności i niemoralności w teatrze 80 5
Zarządzanie kryzysowe województwa podlaskiego 123 4
Zastosowanie zabiegów fizykalnych u pacjentów z oparzeniami 97 4
Zawód dietetyka w świetle prawa żywnościowego i medycznego 65 4
Zmiany w budowie oraz działaniu broni na przełomie wieków 54 5
Znaczenie czasu wolnego w życiu ludzi starszych 78 5

< powrót

prace magisterskie Dobrze napisana praca dyplomowa porusza wszelkie aspekty badanego zjawiska, korzysta z szerokiego spektrum opracowań i w ciekawy sposób z nimi polemizuje. Jeżeli szukasz inspiracji do napisania własnej pracy, zależy Ci na oryginalności tematu, lecz nie wiesz jakiej ilości źródeł i opracowań możesz się spodziewać, zapraszamy Cię do przejrzenia bazy gotowych prac dyplomowych.

Napisane zostały przez absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia - dokładny opis zawartości prac oraz informacje dotyczące oceny pracy oraz miejsca jej złożenia, nie pozwolą Państwo kupić kota w worku! Zapraszamy do sprzedawania i nabywania prac!