INNE

Tytuł:
Porównanie metody Dense-Stereo-Matchingu ze skaningiem laserowym na wybranych rzeźbach i pomnikach
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
145
Nazwa Szkoły Wyższej:
Politechnika Koszalińska
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2014
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
inne-56
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

Wykaz używanych skrótów
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Wykaz załączników
1. Wstęp

2. Cel pracy
3. Część teoretyczna
3.1. Skaning laserowy
3.1.1. Technika pomiaru impulsowego
3.1.2. Technika pomiaru fazowego
3.1.3. Technika triangulacji
3.1.4. Komponenty skanerów laserowych
3.1.5. Naziemne skanery laserowe
3.1.6. Realizacja naziemnego skaningu laserowego
3.1.7. Zalety, wady i zastosowanie skaningu laserowego
3.2. Dense-Stereo-Matching
3.2.1. Oprogramowanie DSM
3.2.2. Etapy rekonstrukcji 3D w Dense-Stereo-Matchingu
3.2.3. Wstępne przetwarzanie obrazów
3.2.4. Wykrywanie i dopasowywanie cech obrazów
3.2.5. Wstępne określenie geometrii sceny
3.2.6. Gęsty matching
3.2.7. Triangulacja 3D i post-processing
3.2.8. Czynniki wpływające na dokładność rekonstrukcji
3.2.9. Zalety, wady i zastosowanie Dense-Stereo-Matchingu
3.3. Przegląd literatury zestawiającej metodę DSM ze skaningiem laserowym

4. Część praktyczna
4.1. Wybór sprzętu pomiarowego
4.2. Ustalona metodyka pomiarów i pomiary
4.3. Ustalona metodyka przetwarzania wyników pomiarów
4.4. Charakterystyka, opis pomiarów i ich wyników dla wybranych obiektów
4.4.1. Rzeźba autorstwa Mirosława Jarugi
4.4.2. Syrenka
4.4.3. Dziewczyna z mangustą
4.4.4. Pomnik Józefa Piłsudskiego
4.4.5. Obelisk PCK
4.4.6. Pomnik Wdzięczności
4.5. Dyskusja wyników pomiarów i porównania

5. Podsumowanie
Literatura
Załączniki

WSTĘP
Skanery laserowe, jak również oprogramowanie konieczne do obróbki danych z nich pozyskanych (tj. chmur punktów) mimo coraz szerszego zastosowania w Polsce, jak i na świecie, nadal mają stosunkowo wysokie ceny. Producenci nie podają publicznie cen swoich produktów. Ich wartości poznać można pytając indywidualnie dystrybutora, lub osobę, która dokonała już takiego zakupu (dostępną przykładowo na specjalistycznych forach internetowych). Pojawia się więc pytanie: czy istnieje jakaś tańsza alternatywa?
Jedno z ćwiczeń na zajęciach z przedmiotu Technik pozyskiwania danych obrazowych (prowadzonych przez mgr inż. Tomasz Koguta na Politechnice Koszalińskiej) polegało na wykonaniu co najmniej 50 zdjęć wybranego przez daną grupę studentów obiektu na terenie uczelni, a następnie użyciu darmowego programu VisualSFM w celu utworzenia chmury punktów mierzonego obiektu. Do wykonania zdjęć użyłem aparatu wbudowanego w telefon Sony Ericsson K770i o rozdzielczości 3,2 megapiksela i z dostępną automatyczną funkcją regulacji ostrości (autofocus). Obiektem pomiaru był głaz Rudolfa Clausiusa (Rys. 1.1, zdjęcie po lewej) znajdujący się na terenie kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie.
Uzyskane zdjęcia zostały przekopiowane na twardy dysk jednej ze stacji roboczych na Politechnice Koszalińskiej, a następnie przetworzone w programie VisualSFM. Efektem pracy mojej oraz inż. Oliwii Świebody była dość szczegółowa chmura punktów (Rys. 1.1, po prawej) otrzymana w wyniku Dense-Stereo-Matchingu za pomocą wspomnianego już oprogramowania. Na uwagę zasługuje fakt, iż algorytm matchingu nie był w stanie wyznaczyć punktów znajdujących się w cieniu między płytą a powierzchnią głazu, a także punktów znajdujących się na samej górze skały. Była to najbardziej nasłoneczniona powierzchnia, która na zdjęciach cechowała się dużą jasnością i małym kontrastem. Możliwe było natomiast odczytanie dużej części napisu znajdującego się na tablicy pomnika na podstawie jedynie samej chmury punktów. Ilość otrzymanych szczegółów była dla mnie na tyle satysfakcjonująca, iż zacząłem się zastanawiać, czy tą alternatywną metodą przy użyciu aparatu cyfrowego w średniej klasy telefonie komórkowym oraz darmowego oprogramowania można tworzyć zaawansowane modele trójwymiarowe? Myśl ta stałą się zalążkiem tej oto pracy magisterskiej.

Zamów pracę dyplomową

< powrót