Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
"Rozliczenie międzyokresowe kosztów" 1 3.0
Aktywa banku i ich ewidencja 6 4.0
Analiza danych dotyczących wzrostu grupy osób 4 -
Analiza efektywności wykorzystania majątku obrotowego 8 3
Analiza ekonometryczna modelu "Przyjazdy cudzoziemców do Polski" 22 -
Analiza ekonometryczna produkcji 33 5
Analiza ekonomiczna 9 4
Analiza finansowa 12 4
Analiza finansowa 34 5
Analiza finansowa "Lubelskiego Zakładu Przemysłu Skórzanego S.A." 17 5
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 13 4
Analiza regresji wielokrotnej 17 5
Analiza regreski wielokrotnej 18 5
Analiza sytuacji majątkowej 2 -
ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWEJ ZJAWISK - statystyka 3 -