Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Artykuł o finansowaniu MŚP - 4.0
Budżet Państwa - 2.4
Budżet państwa 7 4.5
Cele i instytucje wspierania małej przedsiębiorczości - -
Co to jest gospodarka lokalna - 1.0
Dochody i wydatki budżetowe Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2002 – 2003. - 4.0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - 4.0
dochody samorządów terytorialnych - 3.7
DOCHODY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 4.5
Ekonomika miast i regionów - 3.8
ewolucja polskiej polityki regionalnej w unii europejskiej 13 -
FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH - 3.0
Fundusze Unii europejskiej - 4.2
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. - -
Geodezja, kartografia, mapa jako baza planowania przestrzennego - 4.0