Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Biurokracja i efektywność 10 4.0
Czy ekonomia mówi prawdę o rzeczywistości? - 3.0
Czy ekonomia mówi prawdę o rzeczywistości? - 1.0
Doktryny polityczne 13 5
Dwie szkoły ekonomiczne - 4.2
DZIAŁALNOŚĆ DAVIDA RICARDO - 3.0
Ekonomia Historyczna - 3.5
Ekonomia klasyczna - 3.4
Ekonomia neoklasyczna - 4.6
Elton Mayo - 4.3
Elton Mayo - 4.4
Ewolucja poglądów na temat roli i miejsca handlu zagranicznego w gospodarce - 2.0
Główne cechy merkantylizmu angielskiego - 4.5
Historia gospodarcza 10 -
Historia gospodarcza powszechna 19 3