Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
ABC franchaising 28 5
Akcyza 4 4.3
Aktualne problemy gospodarki światowej 25 5
Alokacja zasobów - 2.0
Alternatywne mierniki poziomu jakości życia społeczeństwa 9 5
Analiza czynników produkcji. Analiza mikroekonomiczna rynku pracy. 13 4
Analiza czynników produkcji. Analiza mikroekonomiczna rynku pracy. 11 3
Analiza ekonomiczna 8 4.0
Analiza ekonomiczna firm 49 3
Analiza ekonomiczna firmy budowlanej 14 4
Analiza makroekonomiczna Litwy - 5.0
Analiza otoczenia firmy INTERSPEED sp.z.o.o 17 4
Analiza rynków czynników produkcji 5 4.0
Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego 25 5
Analiza wydatków budżetu państwa w latach 1995 - -