Prace z kategorii: FIZJOTERAPIA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Autyzm dziecięcy - wybrane formy rehabilitacji 48 5
Kompleksowe leczenie po złamaniu szyjki kości udowej 25 5
Możliwości plastyczne dojrzałego mózgu szansą na skuteczną rehabilitację po udarze mózgu 37 5
Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja. 109 5
Ocena rozwoju motorycznego dzieci przedwcześnie urodzonych w pierwszym roku życia 40 5
Podstawowe zasady kynoterapii w usprawnianiu dzieci z różnymi dysfunkcjami 66 4
Profilaktyka i rehabilitacja chorób towarzyszących osobom w wieku geriatrycznym. 40 5
Urazy i uszkodzenia w wybranych grach zespołowych 45 5
Wpływ aktywności i wydolności fizycznej na ocenę stanu zdrowia wśród osób uczęszczających do fitness klubu. 33 5
Występowanie dolegliwości bólowych a ergonomia stanowiska pracy 50 5
Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa a ergonomia stanowiska pracy 50 5
Zespoły z uwięźnięciem nerwu na przykładzie zespołu ucisku nerwu nadłopatkowego 32 5

< powrót