Prace z kategorii: Medycyna, Dietetyka

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Autyzm u dzieci w wieku przedszkolnym - uwarunkowania środowiskowe 63 5
Badania nad satysfakcją pacjentów i pielęgniarek 101 5
Celuloza bakteryjna i jej znaczenie biomedyczne 43 5
Choroby zawodowe pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące 25 4
Heterocykliczne Aminy Aromatyczne: występowanie w żywności, wpływ na zdrowie człowieka i metody oznaczania 53 5
Ocena możliwości obniżenia dodatku NaCl w wybranej potrawie przez zastosowanie przypraw 80 5
Ocena satysfakcji zawodowej pielęgniarek na przykładzie oddziału chirurgicznego oddziału internistycznego 110 6
Ocena świadomości zagrożeń wynikających ze stosowania diety wegetariańskiej u dzieci 110 5
Opieka okołoporodowa jako wyraz troski rodziców o zdrowie dziecka nowonarodzonego-Perinatal care of parents as an expression of concern about the health of newborn baby 72 5
Opieka pielęgniarska nad pacjentami z prolaktynomą 53 5
Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka 72 5
Pensjonariusze DPS - ich potrzeby i oczekiwania na przykładzie DPS w xyz 33 5
Poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarek na przykładzie oddziału chirurgicznego oddziału internistycznego 65 5
Poziom zadowolenia pielęgniarek z wykonywania pracy zawodowej 111 6
Poziom zadowolenia z wykonywania zawodu pielęgniarki na przykładzie 111 6
Protetyczne możliwości odtworzenia funkcji żucia 45 5
Rozwiązywanie problemu wypadania włosów na poziomie apteki 40 5
Współżycie seksualne a choroby przenoszone drogą płciową 49 5
Zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby na podstawie zgłaszalności do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 81 5

< powrót