Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
„Korzyści podatkowe przedsiębiorstwa z wyboru określonej formy organizacyjno- prawnej działalności oraz miejsce działalności gospodarczej” 5 4.1
ABC Leasingu 24 4
Akcje 7 4.0
Akcje 3 4.0
Akcje i obliagacje 3 1.0
Amortyzacja podatkowa 6 4.5
Analityczny rachunek zysków i strat 6 2.5
Analiza - 3.4
ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ KGHM POLSKA MIEDŹ - 4.4
Analiza Agencji Reklamowej "ALFA" S.C. 38 6
Analiza akcji 15 4
Analiza bilansu i zdolności kredytowej Fabryki Kosmetyków POLLENA – EWA S.A - 4.0
Analiza dyskryminacyjna w ocenie zdolno¶ci kredytowej przedsiębiorstw 12 -
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w latach 1995-1997 13 4
Analiza efektywności wykorzystania majatku obrotowego w przedsiębiorstwie 8 4.0