Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
"Reklama w Internecie" 31 5
„STUDIUMPRZYPADKU IBM” 9 3
Aktywizacja sprzedaży 16 4
Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 7 3.5
Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 7 -
Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 7 1.0
Akwizycja jako forma sprzedaży bezpośredniej 5 2.5
Akwizycja jako forma sprzedaży bezpoœrdeniej - -
Algorytm węgierski - 2.7
ANALIZA CYKLU ROZWOJU PRODUKTU - 4.0
Analiza "SWOT" 11 3
Analiza ABC strumienioa towarów 5 4.2
Analiza ABC strumnienia towarów 5 4.0
Analiza i strategia marketingowa 5 3.0
analiza językowa wybranych tekstów reklamowych - -