Informacje dla kupujących

Zamówienie przyjmujemy:

UWAGA!

Wysyłka:
 1. Praca wysyłana w formie elektronicznej ? e-mail

  Prace wysyłane są na Państwa adres e-mail zawsze w dniu księgowania przelewu.
  Załącznik z pracą przesyłany jest w Wordzie (format .doc). Na Państwa życzenie plik może być zapisany również w formacie .pdf lub skompresowany do formatu .zip.

 2. Praca wysyłana za pobraniem pocztą w formie papierowej, zbindowana i nagrana na płytę CD

  Prace są wysyłane za zaliczeniem pocztowym po potwierdzeniu telefonicznym. (termin realizacji 1 dzień od daty zamówienia, koszt przesyłki 23 zł).
  Wszystkie prace przesyłamy zawsze wydrukowane, zbindowane w jednym egzemplarzu oraz dodatkowo nagrane na CD.
  W zamówieniu proszę podać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę firmy) adres i numer telefonu (do potwierdzenia zamówienia)

Prace w języku obcym przesyłamy po wpłaceniu zaliczki na konto naszej firmy.Ogólne warunki umowy dla kupujących firmy Aquarius

§ 1

Firma Aquarius, zwana dalej firmą, podejmuje się POŚREDNICTWA sprzedaży prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, inżynierskich, oraz innych prac, jako pomocy naukowych służących w przygotowaniu materiałów do samodzielnego napisania następujących opracowań: prace magisterskie, prace licencjackie, inżynierskie jak i innych prac dyplomowych.

§ 2

Kupujący po dokonaniu zapłaty otrzymuje kopię pracy, która ma służyć celom informacyjnym oraz jako pomoc lub wzór pomocny w samodzielnym pisaniu własnej pracy. Prawa do treści informacji i wniosków naukowych zawartych w zakupionej pracy nie przechodzą na Kupującego. Powielanie, dalsza sprzedaż i rozpowszechnianie zakupionej pracy dyplomowej przez Kupującego jest zabronione pod rygorem skutków prawnych.

§ 3

Zamówione prace są starannie zapakowane. Jeżeli pomimo tej staranności praca zostanie uszkodzona lub w przypadku wybrakowanych prac kupujący powiadomi Firmę w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania pracy Firma wysyła nowy kompletny egzemplarz.

§ 4

Autorzy prac gwarantują firmie, że prace zostały napisane na uczelni wyższych w Polsce, krajach Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych z Unią, oraz że posiadają oni wyłączne prawa autorskie do prac w których sprzedaży firma pośredniczy.

§ 5

Za zawartość merytoryczną pracy, jej użyteczność i zgodność opracowanych w niej wyników, Firma nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6

Nazwy przedsiębiorstw oraz ważne dane które ich dotyczą mogą zostać usunięte, zamazane lub zmienione.

§ 7

Wymiana, zwrot pracy po jej otrzymaniu przez kupującego jest wykluczony

§ 8

Koszty przesyłki pocztowej za wysłane materiały ponosi kupujący.

§ 9

Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy.

§ 10

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm). Firma ?Aquarius? nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

przejdź do początku strony