Ogólne warunki umowy

§ 1

Serwis jest przeznaczony dla osób, którzy samodzielnie chcą napisać własną pracę dyplomową, ale z powodu braku czasu nie mogą zająć się samodzielnym kompletowaniem niezbędnych im ku temu materiałów. Zakupione za naszym pośrednictwem prace mają posłużyć jako pomoc w pisaniu własnej pracy oraz ułatwić odpowiednie zaznajomienie się z tematem danej dziedziny.

§ 2

W ofercie naszej firmy znajdują się gotowe prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie, inżynierskie.
Oferta naszej firmy zawiera pełnowartościowe prace dyplomowe, które zostały napisane na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą w krajach Unii Europejskiej jak i krajach stowarzyszonych z Unia.

§ 3

Nie udostępniamy danych klientów osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

§ 4

1. Wszystkie udostępniane przez naszą firmę opracowania mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz art.272 kk. Za dalsze użytkowanie, wykorzystywanie i przeznaczenie opracowań stanowiących treść naszej pomocy serwis nie ponosi odpowiedzialności
2. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania prac naruszających powyższe przepisy.


przejdź do początku strony